vyhlášky
číslo
název dokumentu
velikost
formát
1/2011
 Obecně závazná vyhláška Obce Buřenice
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 178KB PDF
2/2011
Obecně závazná vyhláška Obce Buřenice
o místním poplatku ze psů
 172KB PDF
Veřejná vyhláška Obce Buřenice - ozn. o vydání územního plánu  370KB PDF 

datum 10.4.2012

Veřejná vyhláška - oznámení (zásady územního rozvoje Kraje Vysočina)  899KB  PDF

datum 15.10.2012

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 ZÚR  732KB  PDF
datum 26.11.2012
 Novela vyhlášky - poplatky za odpady 1/2012  1 832KB  PDF
datum 26.1.2016
 Veřejná vyhláška oznámení o aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  752KB  PDF
datum 12.12.2016
Veřejná vyhláška ÚP Buřenice  355KB  PDF
datum 12.12.2016
Opatření obecné povahy  540KB  PDF
usnesení
1/2010
 USNESENÍ č.1/2010  160KB PDF
2/2010
 USNESENÍ č.2/2010  159KB PDF
3/2010
 USNESENÍ č.3/2010  159KB PDF
4/2011
 USNESENÍ č.4/2011  166KB PDF
5/2011
 USNESENÍ č.5/2011  209KB PDF
6/2011
 USNESENÍ č.6/2011  130KB PDF
7/2011
 USNESENÍ č.7/2011  213KB PDF
8/2011
 USNESENÍ č.8/2011  253KB PDF 
9/2011
 USNESENÍ č.9/2011  297KB PDF 
10/2011
 USNESENÍ č.10/2011  260KB PDF 
11/2011
 USNESENÍ č.11/2011  297KB PDF 
12/2011
 USNESENÍ č.12/2011  144KB PDF 
13/2011
 USNESENÍ č.13/2011  113KB PDF 
14/2011
 USNESENÍ č.14/2011  113KB PDF 
15/2012
 USNESENÍ č.15/2012  109KB PDF 
16/2012
 USNESENÍ č.16/2012  314KB PDF 
17/2012
 USNESENÍ č.17/2012  277KB PDF 
18/2012
 USNESENÍ č.18/2012  286KB PDF 
19/2012
 USNESENÍ č.19/2012  367KB PDF 
20/2012
 USNESENÍ č.20/2012  337KB PDF 
21/2012
 USNESENÍ č.21/2012  317KB PDF 
22/2012
 USNESENÍ č.22/2012  316KB PDF 
23/2012
 USNESENÍ č.23/2012  316KB

PDF 

24/2013
 USNESENÍ č.24/2013  328KB

PDF 

25/2013
 USNESENÍ č.25/2013  350KB

PDF 

26/2013
 USNESENÍ č.26/2013  226KB

PDF 

27/2013
 USNESENÍ č.27/2013  343KB

PDF 

28/2013
 USNESENÍ č.28/2013  384KB

PDF 

29/2013
 USNESENÍ č.29/2013  249KB

PDF 

30/2013
 USNESENÍ č.30/2013  437KB

PDF 

31/2013
 USNESENÍ č.31/2013  360KB

PDF 

32/2013
 USNESENÍ č.32/2014  415KB

PDF 

33/2013
 USNESENÍ č.33/2013  349KB

PDF 

34/2014
 USNESENÍ č.34/2014  146KB

PDF 

35/2014
 USNESENÍ č.35/2014  259KB

PDF 

36/2014
 USNESENÍ č.36/2014  118KB

PDF 

37/2014
 USNESENÍ č.37/2014  226KB

PDF 

38/2014
 USNESENÍ č.38/2014  436KB

PDF 

39/2014
 USNESENÍ č.39/2014  317KB

PDF 

40/2014
 USNESENÍ č.40/2014  305KB

PDF 

01/2014
 USNESENÍ č.01/2014  376KB

PDF 

02/2014
 USNESENÍ č.02/2014  544KB

PDF 

03/2014
 USNESENÍ č.03/2014  340KB

PDF 

04/2015
 USNESENÍ č.04/2015  265KB

PDF 

05/2015
 USNESENÍ č.05/2015  276KB

PDF