úřední deska obce Buřenice
datum vyvěšení
název dokumentu
velikost
formát
15.2. 2010
ROZPOČET na rok 2010
228 KB
PDF
2.4. 2010
návrh závěrečného účtu za rok 2009
217 KB
PDF
10.2. 2011
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2011
103 KB
PDF
4.4. 2011
návrh závěrečného účtu za rok 2010
332 KB
PDF
4.4. 2011
vyhlášení výběrového řízení na ředitele LDO
237 KB
PDF
14.4. 2011
Dražební vyhláška N43/2011
5 274KB
PDF
14.4. 2011
Dražební vyhláška N91/2011
4 518KB
PDF
14.4. 2011
Změna č.1 územního plánu Vyklantice
269KB
PDF
22.4. 2011
Oznámení č. N 43/2011 - o upuštění od konání dražby
411KB
PDF
22.4. 2011
Oznámení č. N 91/2011 - o upuštění od konání dražby
803KB
PDF
2.5. 2011
Záměr na směnu pozemků
194KB
PDF
16.9. 2011
Záměr na směnu pozemků KN1992/25 a KN1992/1
195KB
PDF
20.2. 2012
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2012
959 KB
PDF
20.2. 2012
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2012 - úplné znění
1 220 KB
PDF
24.4. 2012
Návrh závěrečného účtu za rok 2011
1 282 KB
PDF
24.4. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
1 484 KB
PDF
27.4. 2012
Průvodní zpráva k posuzování vlivů koncepce "Strategie Kraje Vysočina 2020" na ŽP.
389 KB
PDF
1.1. 2013
Upozornění FÚ Pacov pro vlastníky nemovitostí v kú. Buřenice
416 KB
PDF
1.1. 2013
Informační leták "Organizace správy daně z nemovitostí od 1.1. 2013 - stránka 1
757 KB
PDF
1.1. 2013
Informační leták "Organizace správy daně z nemovitostí od 1.1. 2013 - stránka 1
496 KB
PDF
14.1. 2013
Usnesení o dražbě 35EX 1248/10-51
762 KB
PDF
19.2. 2013
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2013
1 120 KB
PDF
26.3.2013
návrh závěrečného účtu za rok 2012
1 323
 PDF
26.3.2013
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
1 172 KB
 PDF
23.9.2013
záměr prodeje pozemků Radějov
287 KB
 PDF
23.9.2013
záměr prodeje pozemků Babice
303 KB
 PDF
23.9.2013
záměr prodeje pozemků
277 KB
 PDF
23.9.2013
záměr darování nemovitosti
303 KB
 PDF
8.11.2013
záměr prodeje pozemků Babice
247 KB
 PDF
12.12.2013
záměr prodeje pozemků 1
277 KB
 PDF
27.02.2014
návrh rozpočtu na rok 2014
1 168 KB
 PDF
11.6. 2014
návrh závěrečného účtu za rok 2013
1 148 KB
PDF
11.6. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buřenice za rok 2013
2 051 KB
PDF
29.12. 2014
Záměr prodeje pozemku
154 KB
PDF
26.1. 2015
Záměr prodeje pozemku kú Hněvkovice
244 KB
PDF
12.3. 2015
Návrh rozpočtu na r.2015.
1 241 KB
PDF
26.5. 2015
návrh závěrečného účtu za rok 2014
1 148 KB
PDF
26.5. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
1 779 KB
PDF
9.3. 2016
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2016
1 354 KB
PDF
3.6. 2016
Přehled rozpočtových příjmů a výdajů(FIN 2-12 M - oddíl I,II)
2 714 KB
PDF
3.6. 2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření r.2015
1 773 KB
PDF
3.6. 2016
Návrh závěrečného účtu 2015
1 467 KB
PDF
6.6. 2016
Záměr pronájmu pozemků 2016
202 KB
PDF
9.3. 2017
NÁVRH ROZPOČTU na rok 2017
933 KB
PDF
23.3. 2017
Rozpočtový výhled na r.2017-2019
272 KB
PDF
21.4. 2017
Schválený rozpočet obce na r.2017
1 036 KB
PDF
30.5. 2017
Příloha - Výkaz FIN 2-12M oddíl I.II.
2 464 KB
PDF
30.5. 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buřenice za r.2016
1 678 KB
PDF
30.5. 2017
Návrh závěrečného účtu za r. 2016
2 167 KB
PDF
9.6. 2017
Zpráva záměr prodeje pozemku- Babice
348 KB
PDF
27.6.2017
Záměr prodeje -kú.Proseč u Humpolce
328 KB

PDF

27.6.2017
Záměr prodeje - kú.Hulice
403 KB
PDF
27.6.2017
Záměr směny Babice
278 KB
PDF
28.6.2017
Závěrečný účet obce za rok 2016
228 KB

PDF

28.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Buřenice za r.2016
1 727 KB

PDF

28.6.2017
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
462 KB

PDF

28.6.2017
Rozvaha
85 KB

PDF

28.6.2017
Výkaz zisku a ztráty
78 KB

PDF

30.6.2017
Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření č.1
488 KB

PDF

31.8.2017
Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření č.2
749 KB

PDF

6.10.2017
záměr prodeje Babice
398 KB

PDF

24.10.2017
Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření č.3
861 KB

PDF

24.10.2017
záměr prodeje Dobroměřice
352 KB

PDF

15.11.2017
Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření č.4
644 KB

PDF

21.12.2017
Rozpočet 2017 - Rozpočtové opatření č.5
1 091 KB

PDF