vyhlášky

 

úřední deska

 

vítejte na nově aktualizovaných stránkách obce Buřenice. Tyto stránky by měly občanům sloužit jako zdroj oficiálních informací z Obecního úřadu pro obce Buřenice, Babice, Radějov a Kyjov.

P O Z V Á N K A

na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce Buřenice, které se uskuteční
ve čtvrtek dne 28.12 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu v Buřenicích.

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Obecní záležitosti
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr


V Buřenicích dne 20.12. 2017 Bárta Antonín, starosta

Vyvěšeno dne 21.12. 2017 - platnost do 28.12. 2017